Botigues de Barcelona

Botigues de Barcelona

Cercar
Estàs a  |  Inici  |  Notícies  |  Detall
Català  |  Castellano

Notícies

Nova regulació de les reclamacions en l'àmbit del consum
Nova regulació de les reclamacions en l'àmbit del consum Reviewed by Botigues de Barcelona on Feb 26 Rating: 3.5 Nova regulació de les reclamacions en l'àmbit del consum El Govern aprova una nova regulació de les reclamacions en l'àmbit del consum perquè els consumidors puguin defensar els seus drets amb més garanties i fermesa

· El Consell Executiu aprova el decret que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum
· Obliga les professions col·legiades a tenir fulls de queixa, reclamació o denúncia (àmbits fins ara exempts), tret de les exercides per fedataris públics o personal amb potestats públiques
· Introdueix el concepte de queixa i redefineix els conceptes de reclamació i denúncia per tal d’adequar-los als problemes detectats en el dia a dia de les relacions de consum

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, així com el procediment per a la seva tramitació. D’aquesta manera s’estableix un procediment harmonitzat, sistemàtic i alhora senzill, perquè els consumidors puguin formular fàcilment i de manera immediata les seves queixes, reclamacions o denúncies sobre una activitat o servei quan pateixin alguna incidència, esdeveniment o circumstància que alteri el funcionament normal en les relacions de consum.

El decret aprovat pretén superar els problemes tècnics detectats per l’aplicació del decret anterior i adaptar la normativa a la nova realitat jurídica, econòmica i social actual.

Les novetats principals del text són les següents:

· Introdueix el concepte de queixa dins de la regulació dels fulls oficials i redefineix els conceptes de reclamació i denúncia

Queixa: posar en coneixement de l’empresa o de l’Administració uns fets que, malgrat no ser constitutius d'infracció administrativa, poden servir per millorar la qualitat dels béns i serveis que s’ofereixen al mercat.
Reclamació: el consumidor sol·licita obtenir la reparació d’un dany, l’anul·lació d’una prestació, el rescabalament de quantitats, la rescissió d’un contracte i/o l’anul·lació d’un deute.
Denúncia: el consumidor vol posar en coneixement de l'Administració uns fets, esdeveniments o circumstàncies que poden ser constitutius d'infracció administrativa, per tal que administracions públiques competents, si escau, els investiguin i actuïn d’ofici per corregir la conducta infractora i, d’aquesta manera, defensin els interessos generals de les persones consumidores.

· Obliga les professions col·legiades a tenir fulls de queixa, reclamació o denúncia (àmbits fins ara exempts), tret d’aquelles que exerceixin fedataris públics o personal amb potestats públiques, sempre que sigui retribuït per aranzel.
· Té en compte les modalitats de relació de consum en les quals no hi ha presència física simultània del consumidor i l’empresari.
· Estableix un sistema de tramitació diferent dels fulls en funció de si és una queixa, una reclamació o una denúncia.
· En cas que els consumidors hagin patit alguna incidència, esdeveniment o circumstància que hagi afectat la seva relació de consum, s’han de dirigir d’entrada a l’empresari, que ha de donar resposta a la queixa o reclamació formulada en el termini màxim d’un mes.
· Tenint en compte les funcions pròpies atribuïdes a les organitzacions de persones consumidores d’acord amb allò que recull la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya i als col·legis professionals, de conformitat amb el que preveu la Llei 7/2006, de 31 de maig, de col·legis professionals, se’ls faculta a ambdós, juntament amb els òrgans competents de les administracions públiques corresponents, per tramitar les queixes i reclamacions que formulin les persones consumidores.

Amb aquest nou decret el Govern vol donar compliment a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, que amplia, actualitza i millora els drets dels consumidors i unifica en un únic text legal tota la normativa que estava dispersa en aquesta matèria.

Font: http://www.consum.cat/
Nova regulació de les reclamacions en l'àmbit del consum
26 de febrer, 2013 | 0 Opinions

El Govern aprova una nova regulació de les reclamacions en l'àmbit del consum perquè els consumidors puguin defensar els seus drets amb més garanties i fermesa

· El Consell Executiu aprova el decret que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum
· Obliga les professions col·legiades a tenir fulls de queixa, reclamació o denúncia (àmbits fins ara exempts), tret de les exercides per fedataris públics o personal amb potestats públiques
· Introdueix el concepte de queixa i redefineix els conceptes de reclamació i denúncia per tal d’adequar-los als problemes detectats en el dia a dia de les relacions de consum

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, així com el procediment per a la seva tramitació. D’aquesta manera s’estableix un procediment harmonitzat, sistemàtic i alhora senzill, perquè els consumidors puguin formular fàcilment i de manera immediata les seves queixes, reclamacions o denúncies sobre una activitat o servei quan pateixin alguna incidència, esdeveniment o circumstància que alteri el funcionament normal en les relacions de consum.

El decret aprovat pretén superar els problemes tècnics detectats per l’aplicació del decret anterior i adaptar la normativa a la nova realitat jurídica, econòmica i social actual.

Les novetats principals del text són les següents:

· Introdueix el concepte de queixa dins de la regulació dels fulls oficials i redefineix els conceptes de reclamació i denúncia

Queixa: posar en coneixement de l’empresa o de l’Administració uns fets que, malgrat no ser constitutius d'infracció administrativa, poden servir per millorar la qualitat dels béns i serveis que s’ofereixen al mercat.
Reclamació: el consumidor sol·licita obtenir la reparació d’un dany, l’anul·lació d’una prestació, el rescabalament de quantitats, la rescissió d’un contracte i/o l’anul·lació d’un deute.
Denúncia: el consumidor vol posar en coneixement de l'Administració uns fets, esdeveniments o circumstàncies que poden ser constitutius d'infracció administrativa, per tal que administracions públiques competents, si escau, els investiguin i actuïn d’ofici per corregir la conducta infractora i, d’aquesta manera, defensin els interessos generals de les persones consumidores.

· Obliga les professions col·legiades a tenir fulls de queixa, reclamació o denúncia (àmbits fins ara exempts), tret d’aquelles que exerceixin fedataris públics o personal amb potestats públiques, sempre que sigui retribuït per aranzel.
· Té en compte les modalitats de relació de consum en les quals no hi ha presència física simultània del consumidor i l’empresari.
· Estableix un sistema de tramitació diferent dels fulls en funció de si és una queixa, una reclamació o una denúncia.
· En cas que els consumidors hagin patit alguna incidència, esdeveniment o circumstància que hagi afectat la seva relació de consum, s’han de dirigir d’entrada a l’empresari, que ha de donar resposta a la queixa o reclamació formulada en el termini màxim d’un mes.
· Tenint en compte les funcions pròpies atribuïdes a les organitzacions de persones consumidores d’acord amb allò que recull la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya i als col·legis professionals, de conformitat amb el que preveu la Llei 7/2006, de 31 de maig, de col·legis professionals, se’ls faculta a ambdós, juntament amb els òrgans competents de les administracions públiques corresponents, per tramitar les queixes i reclamacions que formulin les persones consumidores.

Amb aquest nou decret el Govern vol donar compliment a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, que amplia, actualitza i millora els drets dels consumidors i unifica en un únic text legal tota la normativa que estava dispersa en aquesta matèria.

Font: http://www.consum.cat/

Comentaris:
Hi han 0 comentaris disponibles.
Seccions:
Inici  |  Corporatiu  |  Notícies  |  Activitats  |  Botigues  |  Contactar
© 2022 Botigues de Barcelona.
Tots els drets reservats. Nota Legal  |  Mapa Web  |  Política de Cookies
powered by: dommia