Botigues de Barcelona

Botigues de Barcelona

Cercar
Estàs a  |  Inici  |  Notícies  |  Detall
Català  |  Castellano

Notícies

El Govern s’oposa a la desregulació d’horaris i rebaixes
El Govern s’oposa a la desregulació d’horaris i rebaixes Reviewed by Botigues de Barcelona on Jul 25 Rating: 3.5 El Govern s’oposa a la desregulació d’horaris i rebaixes Amb l’aprovació el passat 13 de juliol del Reial Decret Llei 20/2012 per part de l’Estat espanyol, que suposaria la liberalització total d’horaris de més del 90% dels establiments comercials catalans i dels períodes de rebaixes i altres activitats de promoció de vendes, entre d’altres modificacions, el govern de la Generalitat ha decidit prendre mesures, en considerar que els articles modificats entren en conflicte en molts casos amb les competències pròpies de les comunitats autònomes i propicien la desregulació total del sector. En pàgines interiors veurem les principals modificacions del decret llei i el que suposaria per a la realitat comercial del nostre país, així com les accions que durà a terme el govern de la Generalitat.

Parlar dels horaris comercials és parlar d’un tema polèmic des de fa molts anys al nostre país. Nombrosos estudis que s’han realitzat sobre la necessitat o no d’una liberalització dels horaris demostren que més llibertat horària no comporta més negoci, més llocs de treball ni més qualitat de vida per al ciutadà, com el realitzat recentment per la Confederació de Comerç de Catalunya. Tot i així, el passat 13 de juliol el Ministeri d’Economia va presentar una sèrie de mesures que implicarien un canvi substancial en el nostre model de comerç.

Pel que fa als horaris comercials, l’article 27 del Reial Decret Llei 20/2012, que introdueix modificacions de la Ley 1/2004, estableix un increment d’hores setmanals d’obertura, passant de les 72 hores actuals a les 90. Aquest augment comportaria als comerciants, segons dades aportades per la Direcció General de Comerç, un increment de costos de prop d’un 25%, sense que existeixi garantia que pugui rendibilitzar-se.

A més, aquest article amplia el nombre de festius anuals d’obertura de 8 a 10. La Generalitat considera que els vuit festius d’obertura anual que ja estableix la normativa actual són més que suficients per atendre les necessitats de compra dels ciutadans en les èpoques de l’any que presenten puntes de demanda. Aquesta opinió coincideix no tan sols amb la postura del petit i mitjà comerç (CCC i Pimec) sinó amb la de les entitats que, a Catalunya, representen les empreses de supermercats (CEDAC i Cat-Dis).

En aquest mateix punt, des de la Generalitat també es considera inacceptable la relació detallada dels criteris a seguir per les comunitats autònomes en la concreció d’aquests 10 dies festius d’obertura anual. En opinió del director general de Comerç, Josep Maria Recasens, “ens trobem davant una manifesta intervenció de l’Estat en la regulació administrativa dels horaris comercials, competència que, a Catalunya, correspon en exclusiva a la Generalitat”. Recasens adverteix també que un d’aquests criteris establerts per part de l’Estat, el que fa referència a “La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los períodos de rebajas”, comporta una discordança amb una altra de les modificacions, la que desregula les rebaixes i permet realitzar- les en qualsevol època de l’any. “Això evidencia que ens trobem davant una decisió improvisada i poc meditada”, diu el director general.

Desregulació total dels horaris per al 90% dels comerços catalans

La modificació introduïda per l’article 27 de Reial Decret Llei, d’altra banda, afecta un altre dels punts més polèmics que va ser tractat en la negociació de la Comissió bilateral Estat-Generalitat que es va celebrar l’any 2005 per evitar la recíproca interposició de recursos d’inconstitucionalitat.

En aquella ocasió, es va arribar a un acord entre ambdós governs, en virtut del qual la Generalitat va accedir a pujar el llindar de superfície de comerços en els quals es permetria una llibertat horària, passant de 120 a 150 m2, i l’Estat admetia que aquesta excepció de l’horari general es pogués limitar exclusivament al sector de l’alimentació, tal com, efectivament, fa la llei catalana. “La modificació que introdueix el Reial Decret Llei estén la possibilitat d’obrir 24 hores al dia els set dies de la setmana als establiments de menys de 300 m2, independentment de quin sigui el seu sector d’activitat. Ens trobem amb un trencament unilateral d’aquell pacte que pot conduir, set anys després, al conflicte de competències que en aquell moment es va aconseguir evitar”, explica Recasens. I és que, segons dades de la Generalitat, aquesta ampliació implicaria passar de la llibertat horària per al 23,6% dels establiments (comerços d’alimentació de menys de 150 m2) a la desregulació dels horaris per al 91,3% dels establiments (menys de 300 m2 pertanyents a tots els sectors). “Ens trobaríem, en la pràctica, davant una liberalització absoluta dels horaris comercials per a la immensa majoria dels establiments del nostre país i, d’aquesta manera, el govern de l’Estat exclou totalment la competència reguladora de la Generalitat en matèria d’horaris comercials per a tot aquest immens segment de l’oferta”, afegeix el director general.

Declaració de zones turístiques

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 171, estableix que la regulació turística correspon íntegrament i sense limitacions a la Generalitat. Tanmateix, el Reial Decret Llei enumera un total d’11 municipis arreu de l’Estat espanyol que haurien de comptar obligatòriament amb una zona turística de plena llibertat horària, com a mínim. En el cas de Catalunya, Barcelona estaria dins de l’obligatorietat d’aquesta mesura, sense tenir en compte la lliure voluntat de l’Ajuntament de Barcelona per decidir si s’han d’establir o no zones turístiques als efectes d’horaris comercials i prescindint de l’opinió majoritària dels comerciants de la ciutat. A més, “l’aplicació d’aquesta imposició incrementaria les càrregues que hauria de suportar el Consistori pels costos addicionals de seguretat, neteja i altres serveis; unes despeses que haurien de pagar tots els barcelonins amb els seus impostos”, assegura Recasens.

Les rebaixes, en mans de la gran distribució

La modificació de la regulació de les activitats de promoció de vendes que incorpora el Reial Decret Llei en el seu article 28 comportarà, d’altra banda, una liberalització dels períodes de rebaixes i de les activitats de promoció de vendes.

Per al director general de Comerç, “aquesta desregulació de les rebaixes exclou totalment la competència de la Generalitat per establir els períodes en què pot practicar-se aquesta modalitat de venda i, en la pràctica, la posa en mans de les grans empreses de distribució”. “Amb aquesta mesura serien elles, amb la seva força d’arrossegament, les que determinarien quants períodes de rebaixes han d’haver al llarg de l’any i quina ha de ser la seva durada; ens trobem per tant davant una clara vulneració de les competències de la Generalitat de Catalunya en aquest camp”.

A més, “la llei afavoriria que es desvirtuessin els conceptes de rebaixes, saldos, promocions i ofertes, afavorint la proliferació de pràctiques deslleials en aquest àmbit”, opina Recasens i afegeix: “Des de la Generalitat ens oposem a aquesta mesura, que afavorirà la inseguretat jurídica, en benefici de la gran distribució a curt termini, però en perjudici de tothom a mitjà i llarg termini”. Recurs d’inconstitucionalitat Francesc Homs, secretari general de la Presidència i portaveu del Govern, en la seva recent compareixença davant els mitjans de comunicació, va exposar que el Govern català procedirà a demanar urgentment el dictamen
del Consell de Garanties Estatutàries, requisit previ a la interposició de recurs d’inconstitucionalitat.

Compliment de la legislació catalana

El director general de Comerç demana, molt especialment, la col·laboració de les entitats del sector i dels ajuntaments per informar els comerciants del nostre país que cal donar compliment a la llei d’horaris comercials aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2004, ja que, segons declara, “en depèn el nostre model comercial”.

Font: comerç.cat
El Govern s’oposa a la desregulació d’horaris i rebaixes
25 de juliol, 2012 | 0 Opinions

Amb l’aprovació el passat 13 de juliol del Reial Decret Llei 20/2012 per part de l’Estat espanyol, que suposaria la liberalització total d’horaris de més del 90% dels establiments comercials catalans i dels períodes de rebaixes i altres activitats de promoció de vendes, entre d’altres modificacions, el govern de la Generalitat ha decidit prendre mesures, en considerar que els articles modificats entren en conflicte en molts casos amb les competències pròpies de les comunitats autònomes i propicien la desregulació total del sector. En pàgines interiors veurem les principals modificacions del decret llei i el que suposaria per a la realitat comercial del nostre país, així com les accions que durà a terme el govern de la Generalitat.

Parlar dels horaris comercials és parlar d’un tema polèmic des de fa molts anys al nostre país. Nombrosos estudis que s’han realitzat sobre la necessitat o no d’una liberalització dels horaris demostren que més llibertat horària no comporta més negoci, més llocs de treball ni més qualitat de vida per al ciutadà, com el realitzat recentment per la Confederació de Comerç de Catalunya. Tot i així, el passat 13 de juliol el Ministeri d’Economia va presentar una sèrie de mesures que implicarien un canvi substancial en el nostre model de comerç.

Pel que fa als horaris comercials, l’article 27 del Reial Decret Llei 20/2012, que introdueix modificacions de la Ley 1/2004, estableix un increment d’hores setmanals d’obertura, passant de les 72 hores actuals a les 90. Aquest augment comportaria als comerciants, segons dades aportades per la Direcció General de Comerç, un increment de costos de prop d’un 25%, sense que existeixi garantia que pugui rendibilitzar-se.

A més, aquest article amplia el nombre de festius anuals d’obertura de 8 a 10. La Generalitat considera que els vuit festius d’obertura anual que ja estableix la normativa actual són més que suficients per atendre les necessitats de compra dels ciutadans en les èpoques de l’any que presenten puntes de demanda. Aquesta opinió coincideix no tan sols amb la postura del petit i mitjà comerç (CCC i Pimec) sinó amb la de les entitats que, a Catalunya, representen les empreses de supermercats (CEDAC i Cat-Dis).

En aquest mateix punt, des de la Generalitat també es considera inacceptable la relació detallada dels criteris a seguir per les comunitats autònomes en la concreció d’aquests 10 dies festius d’obertura anual. En opinió del director general de Comerç, Josep Maria Recasens, “ens trobem davant una manifesta intervenció de l’Estat en la regulació administrativa dels horaris comercials, competència que, a Catalunya, correspon en exclusiva a la Generalitat”. Recasens adverteix també que un d’aquests criteris establerts per part de l’Estat, el que fa referència a “La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los períodos de rebajas”, comporta una discordança amb una altra de les modificacions, la que desregula les rebaixes i permet realitzar- les en qualsevol època de l’any. “Això evidencia que ens trobem davant una decisió improvisada i poc meditada”, diu el director general.

Desregulació total dels horaris per al 90% dels comerços catalans

La modificació introduïda per l’article 27 de Reial Decret Llei, d’altra banda, afecta un altre dels punts més polèmics que va ser tractat en la negociació de la Comissió bilateral Estat-Generalitat que es va celebrar l’any 2005 per evitar la recíproca interposició de recursos d’inconstitucionalitat.

En aquella ocasió, es va arribar a un acord entre ambdós governs, en virtut del qual la Generalitat va accedir a pujar el llindar de superfície de comerços en els quals es permetria una llibertat horària, passant de 120 a 150 m2, i l’Estat admetia que aquesta excepció de l’horari general es pogués limitar exclusivament al sector de l’alimentació, tal com, efectivament, fa la llei catalana. “La modificació que introdueix el Reial Decret Llei estén la possibilitat d’obrir 24 hores al dia els set dies de la setmana als establiments de menys de 300 m2, independentment de quin sigui el seu sector d’activitat. Ens trobem amb un trencament unilateral d’aquell pacte que pot conduir, set anys després, al conflicte de competències que en aquell moment es va aconseguir evitar”, explica Recasens. I és que, segons dades de la Generalitat, aquesta ampliació implicaria passar de la llibertat horària per al 23,6% dels establiments (comerços d’alimentació de menys de 150 m2) a la desregulació dels horaris per al 91,3% dels establiments (menys de 300 m2 pertanyents a tots els sectors). “Ens trobaríem, en la pràctica, davant una liberalització absoluta dels horaris comercials per a la immensa majoria dels establiments del nostre país i, d’aquesta manera, el govern de l’Estat exclou totalment la competència reguladora de la Generalitat en matèria d’horaris comercials per a tot aquest immens segment de l’oferta”, afegeix el director general.

Declaració de zones turístiques

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 171, estableix que la regulació turística correspon íntegrament i sense limitacions a la Generalitat. Tanmateix, el Reial Decret Llei enumera un total d’11 municipis arreu de l’Estat espanyol que haurien de comptar obligatòriament amb una zona turística de plena llibertat horària, com a mínim. En el cas de Catalunya, Barcelona estaria dins de l’obligatorietat d’aquesta mesura, sense tenir en compte la lliure voluntat de l’Ajuntament de Barcelona per decidir si s’han d’establir o no zones turístiques als efectes d’horaris comercials i prescindint de l’opinió majoritària dels comerciants de la ciutat. A més, “l’aplicació d’aquesta imposició incrementaria les càrregues que hauria de suportar el Consistori pels costos addicionals de seguretat, neteja i altres serveis; unes despeses que haurien de pagar tots els barcelonins amb els seus impostos”, assegura Recasens.

Les rebaixes, en mans de la gran distribució

La modificació de la regulació de les activitats de promoció de vendes que incorpora el Reial Decret Llei en el seu article 28 comportarà, d’altra banda, una liberalització dels períodes de rebaixes i de les activitats de promoció de vendes.

Per al director general de Comerç, “aquesta desregulació de les rebaixes exclou totalment la competència de la Generalitat per establir els períodes en què pot practicar-se aquesta modalitat de venda i, en la pràctica, la posa en mans de les grans empreses de distribució”. “Amb aquesta mesura serien elles, amb la seva força d’arrossegament, les que determinarien quants períodes de rebaixes han d’haver al llarg de l’any i quina ha de ser la seva durada; ens trobem per tant davant una clara vulneració de les competències de la Generalitat de Catalunya en aquest camp”.

A més, “la llei afavoriria que es desvirtuessin els conceptes de rebaixes, saldos, promocions i ofertes, afavorint la proliferació de pràctiques deslleials en aquest àmbit”, opina Recasens i afegeix: “Des de la Generalitat ens oposem a aquesta mesura, que afavorirà la inseguretat jurídica, en benefici de la gran distribució a curt termini, però en perjudici de tothom a mitjà i llarg termini”. Recurs d’inconstitucionalitat Francesc Homs, secretari general de la Presidència i portaveu del Govern, en la seva recent compareixença davant els mitjans de comunicació, va exposar que el Govern català procedirà a demanar urgentment el dictamen
del Consell de Garanties Estatutàries, requisit previ a la interposició de recurs d’inconstitucionalitat.

Compliment de la legislació catalana

El director general de Comerç demana, molt especialment, la col·laboració de les entitats del sector i dels ajuntaments per informar els comerciants del nostre país que cal donar compliment a la llei d’horaris comercials aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2004, ja que, segons declara, “en depèn el nostre model comercial”.

Font: comerç.cat

Comentaris:
Hi han 0 comentaris disponibles.
Seccions:
Inici  |  Corporatiu  |  Notícies  |  Activitats  |  Botigues  |  Contactar
© 2023 Botigues de Barcelona.
Tots els drets reservats. Nota Legal  |  Mapa Web  |  Política de Cookies
powered by: dommia