Botigues de Barcelona

Botigues de Barcelona

Cercar
Estàs a  |  Inici  |  Notícies  |  Detall
Català  |  Castellano

Notícies

Ajuts i subvencions al comerç
Ajuts i subvencions al comerç Reviewed by Botigues de Barcelona on Feb 12 Rating: 3.5 Ajuts i subvencions al comerç L'Ajuntament de Barcelona, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, aprova la concessió de subvencions a les entitats o particulars que duen a terme activitats o projectes al terme municipal de Barcelona.

Aquests ajuts econòmics tenen per objectiu subvencionar activitats d'interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social de la ciutat; promoure l'associacionisme que potencia serveis d'interès general per a la col·lectivitat; fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació; afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat; possibilitar el creixement cultural de la ciutat; promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat, i millorar la convivència i el civisme de la ciutadania.

Subvencions 2014

Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2014

L'Ajuntament de Barcelona, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals per l'any 2014, ha previst la concessió de subvencions a aquelles entitats que duguin a terme activitats relacionades amb el món del comerç al terme municipal de Barcelona. Aquests ajuts, gestionats per la Direcció de Comerç i Consum, s'engloben dins la convocatòria ordinària de subvencions que l'Ajuntament de Barcelona concedeix per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i ciutat en general.

Avui, dia 20 de gener  s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) les bases de la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds serà del 21 de gener al 6 de febrer de 2014, ambdós inclosos. 

L'àmbit de comerç rep el nom de "Comerç de proximitat i promoció econòmica" (lletra O) i els programes pels què podeu sol·licitar subvenció són els mateixos que l'any passat. Us relacionem els programes que fan referència al comerç de proximitat i que són tots UNICAMENT d'àmbit ciutat :

Codis de les modalitats:          
O.a.11) Estudis comercials d'àmbit territorial i sectorial
O.b.11) Accions de comunicació, dinamització  i promoció d'àmbit intern i extern
O.c.11) Accions formatives dirigides als comerciants o als empleats
O.d.11) Reforç de les estructures associatives comercials

Les quanties màximes a atorgar seran les mateixes que la passada edició:  a) 10.000€, b) 25.000€, c) 10.000€ i el reforç d)15.000€  i no podrà excedir del 50% de l' import del projecte.

IMPORTANT: a l'import sol·licitat no s'inclourà l'IVA deduïble (per aquelles entitats susceptibles de recuperar o compensar l'IVA).
 
Les bases les podreu descarregar del web de l'Ajuntamentwww.bcn.cat/ajuntament/subvencions i també els documents (doc. bàsic 1 i doc. bàsic 2)  per omplir les sol·licituds i els projectes. També es poden obtenir en paper a les OAC (oficines d'atenció ciutadana) de les seus dels districtes municipals.

A banda d'aquests ajuts, l'Ajuntament de Barcelona, a través dels districtes, impulsa també la promoció econòmica de proximitat. En aquest sentit, opten a rebre subvencions aquelles iniciatives que fomentin la dinamització socioeconòmica i la responsabilitat social corporativa en l'àmbit del barri o districte, així com les accions que suposin la promoció de xarxes col·laboratives entre les entitats i els diferents agents econòmics del districte.  

RECORDEU:
1. Es imprescindible omplir TOTS els camps dels documents de forma completa i detallada per tal que no manqui la informació necessària tant per poder valorar el   projecte com en el moment de revisar la documentació administrativa.
2. Signar tots dos documents: sol·licitud (document bàsic 1) i projecte (document bàsic 2).
3. Es important incloure el telèfon mòbil i el e-mail al formulari de sol·licitud, per poder comunicar l'atorgament provisional i definitiu.
4. En relació a la despesa total del projecte, en cas de resultar beneficiari caldrà justificar el total de la despesa (no solament la subvenció rebuda).
5. Per qualsevol aclariment en l'àmbit de comerç podeu contactar a través del correu electrònic mmuzas@bcn.cat. Per ampliar la informació sobre la convocatòria en general us podeu adreçar al telèfon i correu que apareix en la nota informativa de la convocatòria general.

Subvencions 2013

Subvencions enllumenat nadalenc 2013

La resolució d'atorgament i denegació, amb caràcter provisional, de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a la Campanya d'Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de la ciutat de Barcelona,  s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), amb data 12 de desembre de 2013.

Aquestes subvencions també es fan públiques al Tauler d'Edictes Electronics a través de la Seu Electrònica Municipal.

Tanmateix s'informa que la present resolució d'atorgament i denegació provisional no crea cap dret a favor dels beneficiaris respecte a l'Ajuntament de Barcelona, mentre no s'hagi notificat l'atorgament definitiu o la denegació definitiva de la subvenció.

Recordar que a partir del dia 13 de desembre i fins el dia 24 de desembre  s'obre el període de presentació d'al·legacions i  el període de presentació de documentació administrativa requerida en el cas d'algunes entitats de comerç (imprescindible per  poder tramitar l'otorgament definitiu).
  
A continuació adjuntem la relació de subvencions atorgades (annex1) i denegades (annex 2) provisionalment:
[PDF-català] Atorgament i denegació provisional de subvencions per a la campanya d'enllumenat nadalenc 2013

Per a qualsevol consulta:

 • Direcció de Comerç i Consum
  Rda. Sant Pau, 43-45
  08015 Barcelona
  Tel. 93 401 22 93
  mmuzas@bcn.cat
Convocatòria de subvencions de l'ajuntament de Barcelona per a activitats i serveis de districte i de ciutat 2013

La resolució d'atorgament i denegació, definitiu, de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a activitats i serveis de districte i de ciutat, convocada el 8 de febrer de 2013, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), amb data 2 de juliol de 2013.

Aquestes subvencions també es fan públiques al Tauler d'Edictes Electrònics a través de la Seu Electrònica Municipal.

Les persones físiques o jurídiques que resultin beneficiàries d'una subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions 2013, hauran de presentar la justificació d'acord amb els documents que trobareu a l'enllaç.

Podeu consultar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades, així com la documentació administrativa requerida per a la seva justificació a través d'aquest enllaç: Subvencions 2013.

Font: Ajuntament de Barcelona.
Ajuts i subvencions al comerç
12 de febrer, 2014 | 0 Opinions

L'Ajuntament de Barcelona, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, aprova la concessió de subvencions a les entitats o particulars que duen a terme activitats o projectes al terme municipal de Barcelona.

Aquests ajuts econòmics tenen per objectiu subvencionar activitats d'interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social de la ciutat; promoure l'associacionisme que potencia serveis d'interès general per a la col·lectivitat; fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació; afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat; possibilitar el creixement cultural de la ciutat; promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat, i millorar la convivència i el civisme de la ciutadania.

Subvencions 2014

Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2014

L'Ajuntament de Barcelona, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals per l'any 2014, ha previst la concessió de subvencions a aquelles entitats que duguin a terme activitats relacionades amb el món del comerç al terme municipal de Barcelona. Aquests ajuts, gestionats per la Direcció de Comerç i Consum, s'engloben dins la convocatòria ordinària de subvencions que l'Ajuntament de Barcelona concedeix per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i ciutat en general.

Avui, dia 20 de gener  s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) les bases de la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds serà del 21 de gener al 6 de febrer de 2014, ambdós inclosos. 

L'àmbit de comerç rep el nom de "Comerç de proximitat i promoció econòmica" (lletra O) i els programes pels què podeu sol·licitar subvenció són els mateixos que l'any passat. Us relacionem els programes que fan referència al comerç de proximitat i que són tots UNICAMENT d'àmbit ciutat :

Codis de les modalitats:          
O.a.11) Estudis comercials d'àmbit territorial i sectorial
O.b.11) Accions de comunicació, dinamització  i promoció d'àmbit intern i extern
O.c.11) Accions formatives dirigides als comerciants o als empleats
O.d.11) Reforç de les estructures associatives comercials

Les quanties màximes a atorgar seran les mateixes que la passada edició:  a) 10.000€, b) 25.000€, c) 10.000€ i el reforç d)15.000€  i no podrà excedir del 50% de l' import del projecte.

IMPORTANT: a l'import sol·licitat no s'inclourà l'IVA deduïble (per aquelles entitats susceptibles de recuperar o compensar l'IVA).

Les bases les podreu descarregar del web de l'Ajuntamentwww.bcn.cat/ajuntament/subvencions i també els documents (doc. bàsic 1 i doc. bàsic 2)  per omplir les sol·licituds i els projectes. També es poden obtenir en paper a les OAC (oficines d'atenció ciutadana) de les seus dels districtes municipals.

A banda d'aquests ajuts, l'Ajuntament de Barcelona, a través dels districtes, impulsa també la promoció econòmica de proximitat. En aquest sentit, opten a rebre subvencions aquelles iniciatives que fomentin la dinamització socioeconòmica i la responsabilitat social corporativa en l'àmbit del barri o districte, així com les accions que suposin la promoció de xarxes col·laboratives entre les entitats i els diferents agents econòmics del districte.  

RECORDEU:
1. Es imprescindible omplir TOTS els camps dels documents de forma completa i detallada per tal que no manqui la informació necessària tant per poder valorar el   projecte com en el moment de revisar la documentació administrativa.
2. Signar tots dos documents: sol·licitud (document bàsic 1) i projecte (document bàsic 2).
3. Es important incloure el telèfon mòbil i el e-mail al formulari de sol·licitud, per poder comunicar l'atorgament provisional i definitiu.
4. En relació a la despesa total del projecte, en cas de resultar beneficiari caldrà justificar el total de la despesa (no solament la subvenció rebuda).
5. Per qualsevol aclariment en l'àmbit de comerç podeu contactar a través del correu electrònic mmuzas@bcn.cat. Per ampliar la informació sobre la convocatòria en general us podeu adreçar al telèfon i correu que apareix en la nota informativa de la convocatòria general.

Subvencions 2013

Subvencions enllumenat nadalenc 2013

La resolució d'atorgament i denegació, amb caràcter provisional, de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a la Campanya d'Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de la ciutat de Barcelona,  s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), amb data 12 de desembre de 2013.

Aquestes subvencions també es fan públiques al Tauler d'Edictes Electronics a través de la Seu Electrònica Municipal.

Tanmateix s'informa que la present resolució d'atorgament i denegació provisional no crea cap dret a favor dels beneficiaris respecte a l'Ajuntament de Barcelona, mentre no s'hagi notificat l'atorgament definitiu o la denegació definitiva de la subvenció.

Recordar que a partir del dia 13 de desembre i fins el dia 24 de desembre  s'obre el període de presentació d'al·legacions i  el període de presentació de documentació administrativa requerida en el cas d'algunes entitats de comerç (imprescindible per  poder tramitar l'otorgament definitiu).

A continuació adjuntem la relació de subvencions atorgades (annex1) i denegades (annex 2) provisionalment:
[PDF-català] Atorgament i denegació provisional de subvencions per a la campanya d'enllumenat nadalenc 2013

Per a qualsevol consulta:

 • Direcció de Comerç i Consum
  Rda. Sant Pau, 43-45
  08015 Barcelona
  Tel. 93 401 22 93
  mmuzas@bcn.cat
Convocatòria de subvencions de l'ajuntament de Barcelona per a activitats i serveis de districte i de ciutat 2013

La resolució d'atorgament i denegació, definitiu, de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a activitats i serveis de districte i de ciutat, convocada el 8 de febrer de 2013, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), amb data 2 de juliol de 2013.

Aquestes subvencions també es fan públiques al Tauler d'Edictes Electrònics a través de la Seu Electrònica Municipal.

Les persones físiques o jurídiques que resultin beneficiàries d'una subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions 2013, hauran de presentar la justificació d'acord amb els documents que trobareu a l'enllaç.

Podeu consultar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades, així com la documentació administrativa requerida per a la seva justificació a través d'aquest enllaç: Subvencions 2013.

Font: Ajuntament de Barcelona.

Etiquetes: subvencions, comerç, barcelona

Comentaris:
Hi han 0 comentaris disponibles.
Seccions:
Inici  |  Corporatiu  |  Notícies  |  Activitats  |  Botigues  |  Contactar
© 2023 Botigues de Barcelona.
Tots els drets reservats. Nota Legal  |  Mapa Web  |  Política de Cookies
powered by: dommia